Description: logo.png

 

Description: Majidzade--baner-9504.png

44690761 - 021

 

 

Description: simorgh-9408-x00.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته جیمز وب

 

 

 

 

 

 

 

نظریه بازی تصمیم ها، تعامل و تکامل

 

Description: tasmim.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در کتاب حاضر، نظرية بازي از چشم‌انداز رياضي معرفي شده است. كتاب شامل چهار بخش تصميم‌ها، تعامل، تكامل و پيوست‌ها است و داراي 10 فصل است. پاره‌اي از عنوان‌هاي اين فصل‌ها عبارت‌اند از: مدل‌هاي سادة تصميم‌گيري؛ فرآيندهاي سادة تصميم‌گيري؛ بازي‌هاي ايستا؛ بازي‌هاي پوياي نامحدود؛ بازي‌هاي جمعيت؛ و معرفي نرم‌افزار گبيت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داستان سی مرغ

نقش تاریخی ایرانیان

در توسعه ایران

 

در نسخه اصلی داستان فولکلور چوپان دروغگو، چوپانی چند بار به دروغ اهالی روستا را بیم می­دهد که گرگ‏ها به گله زده ‏اند اما اهالی هیچ وقت اثری از گرگ نمی­ یابند و در نهایت چوپان را مجازات می ‏کنند.

می­ توان از زاویه دیگری هم به این داستان نگریست: به زبان نظریه بازی ‏ها و نظریه قرارداد، چوپان، عامل روستاییان است اما انتخاب ‏های او برای کارفرمایانش بهینه نیست؛ یعنی او در مسیر بهینه گرگ ‏ها حرکت می ­کند.

 

نوع نگاه به توسعه ایران در متن حاضر، بر محور گشایش دسترسی به حق مالکیت بدون توجه به مشخصات مذهبی، قومی، نژادی، خانوادگی و فیزیکی است که امکان تبدیل دارایی به سرمایه و سرمایه به ثروت در تمامی ابعاد اجتماعی را فراهم می ­سازد. درک تحول این فرایند در ایران بر اساس رویکرد نهادگرایانه یعنی احتساب شرایط تاریخی و اثرگذاری بازیگران طراحی نهادی انجام پذیرفته است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: parvaneha_jeld-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروانه های رسته از پیله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با وجود گذشت بيش از نيم قرن برنامه­ريزي توسعه، ارزیابی­های متفاوتی از تجربه توسعه نیز ارایه شده است. در یک طرف اندیشمندانی قرار دارند که به ویژه در پی بروز معضلات اقتصادی و اجتماعی برنامه­های تعدیل ساختاری تجویزی صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی به انتقاد شدید از توسعه پرداخته­اند. در طرف دیگر متفکرینی قرار گرفته­ اند که به رغم وارد دانستن همین انتقادات، رویکرد کلی توسعه را نفی نکرده­ اند. در این میان رویکرد دیگری به نام نهادگرایی وجود دارد که نگاه به مساله توسعه و تحلیل تجربه آن را منحصر به سپهر اقتصادی نکرده و نگاهی کل ­گرا به روند توسعه دارد. از دید نهادگرایان دو سوال عمده در تجربه توسعه کشورهای جهان وجود دارد؛ اول، چرا اقتصادهای ضعیف در طی زمان دوام آورده­ اند؟ و دوم چرا با وجود تاکید نظریه تجارت بین­الملل آدام اسمیت و دیوید ریکاردو بر مبنای برابری تدریجی سطح رفاهی دو کشور در نتیجه مبادله آزاد مبتنی بر مزیت مطلق و نسبی، اختلاف شدید سطح رفاهی کشورها حتی با وجود دوره­های طولانی تجارت آزاد کاهش نیافته است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصاد سیاسی هدفمندسازی یارانه ها درایران

 

Description: hadafmandi_roo.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هدفمندسازی یارانه ­ها، مهمترین سیاست اقتصاد ایران در دهه 1380 و 1390 است؛ با این حال محور و رویکرد آن با سیاست تعدیل ساختاری دهه 1370 تفاوت معناداری نداشت و عملکردی به مانند برنامه تعدیل به جای گذاشته است. در این کتاب تلاش شده تا ضمن مرور مبانی نظری پشتیبان هر دو سیاست، مطالعه تجربه جهانی و مرور مشخصات اقتصاد ایران، روند اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ­ها با توجه به سه فصل اول ارزیابی شده و در نهایت تصویری از پیامد‌های آن در دو بخش تخصصی قیمت حامل‌ های انرژی و بخش مسکن ارائه شود.