Description: Description: logo.png

 

Description: Description: eimani-baner-9504.png

44690761 - 021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چالش ‏های والدین در رابطه با بی‏ نظمی ‏های کودکان و نوجوانان و شيوه‌ هاي اصلاح آن

 

Description: Description: BNazmi_920729-Parkas.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در اين اثر تلاش شده است كه در فصل نخست به تعريف نظم و انضباط و ضرورت و فوايد آن مبادرت نمائيم و در فصل دوم به بررسي علل بي‌نظمي و انواع بي‌نظمي‌ها در كودكان و نوجوانان و پي‌آمدهاي آن پرداخته و در فصل سوم به ارائه راهكارها و نحوه زدودن آن اقدام نمائيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: dargiri_920829-Parkas-X.jpg

 

 

 

 

 

 

 

علل بروز درگیری های فرزندان در خانواده و نحوه مدیریت واصلاح آن ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آن چه که مي‌تواند كودك و نوجوان معصوم امروز را به فردي پرخاشگر، قانون شكن و مجرم مبدل كند، مي‌تواند به خوبي مديريت شود و از ظهور و بروز چنین مسائلی پیشگیری شود. بي مسئوليت بار آوردن كودك، رفتارهاي متضاد و پيش بيني ناپذير از سوي مربي و والدين، برقرار نكردن رابطه عقلاني و كلامي، فضاي نامناسب عاطفي براي پاسخ گويي به نياز‌هاي رواني كودك و نوجوان، طرد او از خانه، نداشتن مهارت مديريت بر روابط كودكان و نوجوانان با خواهران و برادران و دوستانشان، تضاد بين عوامل و عناصر تربيتي، فاصله بين كودك و نوجوان و فعاليت‌هاي سازنده از قبيل ادامه تحصيل و كارهاي اشتغال ساز و اموری مانند این‌ها مي‌تواند مشكلات بسياري را براي تربيت فراهم آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمای آموزش و مدیریت در کلاس

 

Description: Description: banovan.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در فرایند یک تدریس موفق و اثر بخش، شناخت انواع روش های تدریس و توانایی به کارگیری آن‌ها در کلاس درس از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و معلم موفق کسی است که از یکایک آن‌ها به فراخور حال شاگردان و موقعیت کلاس‌ها بهره بگیرد.

این کتاب به صورت یک راهنمای کلی برای رفتار در محیط مدرسه و در اداره کلاس درس خصوصا برای معلمانی که در آغاز راه تدرس خود هستند نوشته شده است  وبا توجه به فهرست موضوعی آن این مکان را به خواننده می دهد که مطلب مورد نظر خود را بدون هیچ پیش نیازی پیدا کرده و آن را مطالعه کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست کلی کتاب ها