Description: logo.png

 

 

Description: 40_manNoj.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روان‌شناسي روابط درون خانواده

 

Description: daroon.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما با درنظرگرفتن يک خانواده هسته اي متوسط شهري مباحث مربوط به روان شناسي خانواده و نقش تربيتي آن را سامان خواهيم داد. مهمترين مرجع داوري ما در باره چنين خانواده اي علاوه بر مواجهه بامسايلي که پدران و مادران در جلسات آموزش خانواده مطرح مي کنند،  مطالب و مشکلاتي است  که زنان و شوهران و فرزندان در مراجعه به مراکز مشاوره به دقت آن ها را شرح مي دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پدر، مادر، معلم؛

من نوجوانم

 

دكتر علي اصغر احمدي

چاپ نوزدهم  - 1397

انتشارات پَرکاس

60 صفحه  50000ریال

 

تحولات و آثار دوران بلوغ و نوجواني بر وضعيت جسماني و رفتاري نوجوانان و نحوه برخورد و مواجهه والدين با اين تحولات در نامه‌اي از زبان نوجوان براي پدر و مادر خود بيان شده است.

زبان ساده و بيان شيواي اين كتاب موجب استقبال گسترده خوانندگان خصوصاً معلمان، پدران و مادران شده است. «پدر، مادر، معلم؛ من نوجوانم» را مي‌توان خلاصه‌اي از ده‌ها كتاب تربيتي و روان‌شناسي با موضوع تحولات نوجواني دانست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: shakhsiatraftar.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شخصیت و رفتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو مفهوم عمده و کلیدی در انسان شناسی اسلامی و ایرانی، مفهوم عقل و مفهوم قلب است. این دو مفهوم به راحتی قابل تفسیر به ‌وسیله یافته‌ های روان‌شناسی نیست. هر چند که تلاش شده است رابطه بین عقل و هوش مصطلح در روان‌شناسی از یک سو و نیز تطابق عقل با مفهوم ایگو، مورد توجه قرارگیرد، لکن هرگز این دو اصطلاح نتوانسته ‌اند، تبیین‌گر عقل باشند. گذشته از عقل، قلب نیز یکسره در روان‌شناسی مورد غفلت قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شخصیت موضوع تربیت

 

Description: shakhsiat tarbiyat.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تربيت، شاكله انسان را تغيير مي ‌دهد كه از سويي اين تغيير در روح انسان منعكس شده و از سويي ديگر رفتار انسان و حتي جسم انسان را تحت تأثير خود مي ‌گيرد. ما براي شناخت شخصيت ناگزيريم به مطالعه ‌اي دقيق ‌تر بپردازيم. اين كتاب در صدد است شخصيت انساني، يا همان موضوع تربيت را مورد موشكافي و بررسي قرار دهد.