logo.png

 

zendegibehtar-baner.png

44690761 - 021

 

 

Jade.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته: کیوشن دل آرام

 

 

 

 

 

نکاتی کوتاه برای امنیت روانی همسران

 

amniyatRavani_jeld_9401.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در اين کتاب مردان و زنان با مسئولیت‌ هایی که زندگي مشترک و روابط زناشويي بر عهدۀشان گذاشته آشنا می کند، از موضوع‌هاي مورد توجه کتاب مي‌توان به: مدیریت احساسات و عواطف؛ عدم رقیب تراشی؛ توجه به همسر و ایجاد آرامش روحی برای همدیگر؛ همکاری و همدلی در محيط خانواده و... اشاره کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جادۀ زندگی، رمانی روانشناسی است که با زبانی ساده و روان و بیان جزئیات لازم نگاشته شده است. شخصیت ها و تم داستان براساس کتاب داستان زندگی سالم نوشتۀ دکتر علی اصغر احمدی، نگاشته شده است .

این کتاب داستانی با دیدگاه‌های لحاظ شده اجتماعی-تربیتی- روانشناسی از نویسنده‌ای روانشناس است که در قالب یک داستان به روابط اجتماعی نادرست، مصرف مواد مخدر، الکل و ارتباط با افراد ناهنجار پرداخته، تا برای نوجوانان عزیز جذاب‌تر و کاربردی‌تر به نظر برسد.

داشتن هدف در زندگی و برنامه ریزی برای زندگی ای سالم و با آینده ای روشن از جمله اهداف این کتاب می باشد.

مطالب مفید:

*روانشناسی برای نوجوانان

*مجموعه کتاب های دکتر علی اصغر احمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درحال آماده سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک ثروتمند خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درحال آماده سازی