logo.png

 

hamsaran-baner.png

 

44690761 - 021

 

 

 

hamsar.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته: دکتر علی اصغر احمدی

 

 

 

روان‌شناسي روابط درون خانواده

 

daroon.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما با درنظرگرفتن يک خانواده هسته اي متوسط شهري مباحث مربوط به روان شناسي خانواده و نقش تربيتي آن را سامان خواهيم داد. مهمترين مرجع داوري ما در باره چنين خانواده اي علاوه بر مواجهه بامسايلي که پدران و مادران در جلسات آموزش خانواده مطرح مي کنند،  مطالب و مشکلاتي است  که زنان و شوهران و فرزندان در مراجعه به مراکز مشاوره به دقت آن ها را شرح مي دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک همسر خوب

 

نوشته: کیوشن دل آرام

 

در این کتاب دغدغه های زن و مرد و نیز خواست های خودآگاه و ناخودآگاه همسران از یکدیگر  در دو بخش «يك شوهر خوب...» و  «يك عيال خوب» به طور اجمالی بررسی و توضیح داده شده است. این کتاب می تواند راهنما و دوست خوبی برای همسرانی باشد که احیاناً دچار مشکل هستند و یا به درک متقابل بهتری در زندگی مشترک می اندیشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shakhsiatraftar.jpg

 

 

نوشته: دکتر علی اصغر احمدی

 

 

شخصیت و رفتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو مفهوم عمده و کلیدی در انسان شناسی اسلامی و ایرانی، مفهوم عقل و مفهوم قلب است. این دو مفهوم به راحتی قابل تفسیر به ‌وسیله یافته‌ های روان‌شناسی نیست. هر چند که تلاش شده است رابطه بین عقل و هوش مصطلح در روان‌شناسی از یک سو و نیز تطابق عقل با مفهوم ایگو، مورد توجه قرارگیرد، لکن هرگز این دو اصطلاح نتوانسته ‌اند، تبیین‌گر عقل باشند. گذشته از عقل، قلب نیز یکسره در روان‌شناسی مورد غفلت قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوان برزندین

ترجمه: دکتر فروغ شجاع نوری و دکتر سیده فاطمه موسوی

 

رویکرد عصب روان‏شناختی مغز زنان

 

asheqane.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چرا زنان توانایی کلامی بالایی دارند؟ چرا آن ­ها در به ­یادسپاری و یادآوری جزئیات نسبت به مردان نیرومندتر عمل می کنند؟ چرا زنان گرایش زیادی به جمع دوستان و گروه­ های زنانه دارند؟ این­گونه پرسش­ها سوالاتی است که هر دو جنس در سراسر عمر در پی پاسخگویی به آن بوده، به نظر می­رسد انگیزۀ تالیف و بالتیع ترجمۀ آن یافتن پاسخ های مبتنی بر فرایندهای عصب-روان­شناختی است تا آگاهی هرچه بیشتری از پیش زمینه ­های رفتاری و روانشناختی زنان در خانه و اجتماع برای خوانندگان فراهم نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

banovan.jpg