Description: logo.png

Description: moalem-baner.png

 

44690761 - 021

 

فهرست کلی کتاب ها

 

Description: daroon.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته دکتر شکوه نوابي نژاد - فردوس فرطوسی

 

 

رموز نوجواني (راهنمای والدین و نوجوانان)

 

Description: romooz.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين کتاب، دربارة روان‌شناسي بلوغ در دورة نوجواني نوشته شده است. از اين رو نوجوانان در اين کتاب اطلاعاتي را دربارة مفهوم بلوغ و اهميت آن در فرآيند رشد؛ عوامل مؤثر در بلوغ؛ مراحل بلوغ در دختران و پسران؛ تغييرات جسماني دختران و پسران به هنگام بلوغ؛ تغييرات رواني و اجتماعي دختران و پسران به هنگام بلوغ و پس از آن؛ روابط اجتماعي در نوجواني؛ مشکلات والدين و نوجوانان؛ بهداشت جسم و روان در بلوغ دختران؛ تغذية نوجوانان دختر و پسر و نگراني‌ ها و بحران ‌هاي دورة بلوغ به دست مي ‌آورند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پدر، مادر، معلم؛

من نوجوانم

 

دكتر علي اصغر احمدي

چاپ 1395

انتشارات پَرکاس

60 صفحه  33000ریال

 

تحولات و آثار دوران بلوغ و نوجواني بر وضعيت جسماني و رفتاري نوجوانان و نحوه برخورد و مواجهه والدين با اين تحولات در نامه‌اي از زبان نوجوان براي پدر و مادر خود بيان شده است.

زبان ساده و بيان شيواي اين كتاب موجب استقبال گسترده خوانندگان خصوصاً معلمان، پدران و مادران شده است. «پدر، مادر، معلم؛ من نوجوانم» را مي‌توان خلاصه‌اي از ده‌ها كتاب تربيتي و روان‌شناسي با موضوع تحولات نوجواني دانست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: dargiri_920829-Parkas-X.jpg

 

 

نوشته: دکتر محسن ایمانی

 

 

علل بروز درگیری های فرزندان در خانواده و نحوه مدیریت واصلاح آن ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آن چه که مي‌ تواند كودك و نوجوان معصوم امروز را به فردي پرخاشگر، قانون شكن و مجرم مبدل كند، مي ‌تواند به خوبي مديريت شود و از ظهور و بروز چنین مسائلی پیشگیری شود. بي مسئوليت بار آوردن كودك، رفتارهاي متضاد و پيش بيني ناپذير از سوي مربي و والدين، برقرار نكردن رابطه عقلاني و كلامي، فضاي نامناسب عاطفي براي پاسخ گويي به نياز‌هاي رواني كودك و نوجوان، طرد او از خانه، نداشتن مهارت مديريت بر روابط كودكان و نوجوانان با خواهران و برادران و دوستانشان، تضاد بين عوامل و عناصر تربيتي، فاصله بين كودك و نوجوان و فعاليت‌هاي سازنده از قبيل ادامه تحصيل و كارهاي اشتغال ساز و اموری مانند این‌ ها مي‌ تواند مشكلات بسياري را براي تربيت فراهم آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته: دکتر محسن ایمانی

 

چالش ‏های والدین در رابطه با بی‏ نظمی ‏های کودکان و نوجوانان و شيوه‌ هاي اصلاح آن

 

Description: BNazmi_920729-Parkas.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در اين اثر تلاش شده است كه در فصل نخست به تعريف نظم و انضباط و ضرورت و فوايد آن مبادرت نمائيم و در فصل دوم به بررسي علل بي ‌نظمي و انواع بي ‌نظمي‌ ها در كودكان و نوجوانان و پي ‌آمدهاي آن پرداخته و در فصل سوم به ارائه راهكارها و نحوه زدودن آن اقدام نمائيم.