Description: Description: logo.png

Description: Description: econ-baner.png

44690761 - 021

 

 

Description: Description: simorgh-9408-x00.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر فتح اله تاری

 

 

 

 

 

 

 

پول و بانکداری لینک خرید

 

Description: Description: pool3-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این کتاب تلاش نموده با تکیه بر تمام تلاش ها و تجربیات سایر نویسندگان در زمینه پول و بانکداری، در مجموع بتواند به هدف های آموزشی و یادگیری و در خور حوصله مطالعه بودن پاسخ دهد و از توضیحات اضافی غیر ضرور پرهیز نماید. البته برخی قوانین مرتبط نیز در پیوست آمده است تا هرجا خواننده نیاز داشت تا با جزییات بیشتری موضوعات مطرح شده در ارتباط با مسائل پولی وبانکی کشور بیابد به آسانی قابل ردیابی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داستان سی مرغ

سرپرست نویسندگان:

رضا مجیدزاده

نقش تاریخی ایرانیان

در توسعه ایران

 

در نسخه اصلی داستان فولکلور چوپان دروغگو، چوپانی چند بار به دروغ اهالی روستا را بیم        می­دهد که گرگ‏ها به گله زده ‏اند اما اهالی هیچ وقت اثری از گرگ نمی­ یابند و در نهایت چوپان را مجازات میکنند.

می­ توان از زاویه دیگری هم به این داستان نگریست: به زبان نظریه بازی ‏ها و نظریه قرارداد، چوپان، عامل روستاییان است اما انتخاب ‏های او برای کارفرمایانش بهینه نیست؛ یعنی او در مسیر بهینه گرگ ‏ها حرکت    میکند.

 

نوع نگاه به توسعه ایران در متن حاضر، بر محور گشایش دسترسی به حق مالکیت بدون توجه به مشخصات مذهبی، قومی، نژادی، خانوادگی و فیزیکی است که امکان تبدیل دارایی به سرمایه و سرمایه به ثروت در تمامی ابعاد اجتماعی را فراهم می ­سازد. درک تحول این فرایند در ایران بر اساس رویکرد نهادگرایانه یعنی احتساب شرایط تاریخی و اثرگذاری بازیگران طراحی نهادی انجام پذیرفته است. 

لینک خرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: parvaneha_jeld-1.jpg

 

نوشتۀ: بهاره گنجی - رضا مجیدزاده

 

 

 

 

 

 

پروانه های رسته از پیله لینک خرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با وجود گذشت بيش از نيم قرن برنامه­ريزي توسعه، ارزیابی­های متفاوتی از تجربه توسعه نیز ارایه شده است. در یک طرف اندیشمندانی قرار دارند که به ویژه در پی بروز معضلات اقتصادی و اجتماعی برنامه­های تعدیل ساختاری تجویزی صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی به انتقاد شدید از توسعه پرداخته­اند. در طرف دیگر متفکرینی قرار گرفته­ اند که به رغم وارد دانستن همین انتقادات، رویکرد کلی توسعه را نفی نکرده­ اند. در این میان رویکرد دیگری به نام نهادگرایی وجود دارد که نگاه به مساله توسعه و تحلیل تجربه آن را منحصر به سپهر اقتصادی نکرده و نگاهی کل ­گرا به روند توسعه دارد. از دید نهادگرایان دو سوال عمده در تجربه توسعه کشورهای جهان وجود دارد؛ اول، چرا اقتصادهای ضعیف در طی زمان دوام آورده­ اند؟ و دوم چرا با وجود تاکید نظریه تجارت بین­الملل آدام اسمیت و دیوید ریکاردو بر مبنای برابری تدریجی سطح رفاهی دو کشور در نتیجه مبادله آزاد مبتنی بر مزیت مطلق و نسبی، اختلاف شدید سطح رفاهی کشورها حتی با وجود دوره ­های طولانی تجارت آزاد کاهش نیافته است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشتۀ: بهاره گنجی - رضا مجیدزاده

اقتصاد سیاسی هدفمندسازی یارانه ها درایران لینک خرید

Description: Description: hadafmandi_roo.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هدفمندسازی یارانه ­ها، مهمترین سیاست اقتصاد ایران در دهه 1380 و 1390 است؛ با این حال محور و رویکرد آن با سیاست تعدیل ساختاری دهه 1370 تفاوت معناداری نداشت و عملکردی به مانند برنامه تعدیل به جای گذاشته است. در این کتاب تلاش شده تا ضمن مرور مبانی نظری پشتیبان هر دو سیاست، مطالعه تجربه جهانی و مرور مشخصات اقتصاد ایران، روند اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ­ها با توجه به سه فصل اول ارزیابی شده و در نهایت تصویری از پیامد‌های آن در دو بخش تخصصی قیمت حامل‌ های انرژی و بخش مسکن ارائه شود.